Filmy

Zajęcia są tylko wtedy owocne gdy dzieci z chęcią na nie przychodzą. Jak to robimy?

Dzieci - klasa 1, zajęcia w ogrodzie.
Ćwiczenia leksykalne, praca w parach i grupie, zajęcia na świeżym powietrzu, ćwiczenia językowe z elementami zabaw ruchowych.
Dzieci, klasa 1.
Dział leksykalny: Clothes. Prezentacja słownictwa, ćwiczenia utrwalające. Gry, zabawy ruchowe.
Dzieci - klasa 1 cz. 2, elementy plastyki.
Ćwiczenia utrwalające z elementami plastyki. Ćwiczenia komunikatywne w parach i grupie.
Dzieci - klasa 3.
Ćwiczenia leksykalne, integracja umiejętności językowych. Gry, zabawy ruchowe.

Sałatka z limeryków - bo zajęcia mogą być przy okazji zabawne:)

Limerick Salad - lady of Riga
Limerick Salad - za kulisami:)
Limerick Salad - old man of Peru
Limerick Salad - young lady of Lynn

Bg music: Josh Woodward, Nincompoop, Good to go (CC BY).