Język to podstawa - kampania ogólnopolska
Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej społecznej kampanii promującej wielojęzyczność, organizowanej m.in. przez FIJED, PASE i wspieranej przez prestiżowe instytucje europejskie.

Bez wzajemnego zrozumienia niemożliwe jest wspólne życie i praca.

Étienne Davignon Prezes Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności, ustanowionego przez KE.

Zajęcia są tylko wtedy owocne gdy dzieci z chęcią na nie przychodzą. Jak to robimy?

Dzieci - klasa 1, zajęcia w ogrodzie.

Ćwiczenia leksykalne, praca w parach i grupie, zajęcia na świeżym powietrzu, ćwiczenia językowe z elementami zabaw ruchowych.

Dzieci, klasa 1.

Dział leksykalny: Clothes. Prezentacja słownictwa, ćwiczenia utrwalające. Gry, zabawy ruchowe.

Dzieci - klasa 1 cz. 2, elementy plastyki.

Ćwiczenia utrwalające z elementami plastyki. Ćwiczenia komunikatywne w parach i grupie.

Dzieci - klasa 3.

Ćwiczenia leksykalne, integracja umiejętności językowych. Gry, zabawy ruchowe.Bg music: one of the most prolific and generous art souls I know - Josh Woodward, Already there (CC BY).

Sałatka z limeryków - bo zajęcia mogą być przy okazji zabawne:)

Limerick Salad - lady of Riga

Limerick Salad - za kulisami:)

Limerick Salad - old man of Peru

Limerick Salad - young lady of LynnBg music: Josh Woodward, Nincompoop, Good to go (CC BY).