Język to podstawa - kampania ogólnopolska
Jesteśmy członkiem ogólnopolskiej społecznej kampanii promującej wielojęzyczność, organizowanej m.in. przez FIJED, PASE i wspieranej przez prestiżowe instytucje europejskie.

Bez wzajemnego zrozumienia niemożliwe jest wspólne życie i praca.

Étienne Davignon Prezes Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności, ustanowionego przez KE.

Kursy

Rozkład jest przykładowy. Corocznie dostosowujemy liczbę grup, ich poziom oraz ilość lekcji pod konkretne potrzeby uczniów.

Poziom Charakterystyka czas trwania
Dzieci
Obecnie działają grupy dla dzieci w przedziale 5-12 lat. Zajęcia dostosowane są do potrzeb rozwojowych poszczególnych grup wiekowych. Priorytetem jest używanie języka angielskiego w jak najwyższym stopniu - w komunikatach lektora, w komunikacji między dziećmi, w słuchankach, piosenkach, grach i zabawach etc. Istotnym elementem jest ruch i rozrywka, które niezwykle podnoszą efektywność zajęć - dzieci uczą się wtedy gdy dobrze się czują i chcą przychodzić. Dbamy o urozmaicenie środków, form i materiałów jednocześnie anagażując holistycznie wszystkie umiejętności językowe - video z zajęć. 2 semestry
(2x45-60min/tydz)
Elementary
(początkujący)
Kurs adresowany głównie do osób, które z językiem angielskim mają kontakt po raz pierwszy. Dynamika pracy na tym etapie daje możliwość uczestnictwa w grupie również tzw. 'false beginners', czyli osobom, które kiedyś już podejmowały próby nauki języka ale ich wiedza jest nieusystematyzowana i wymaga rewizji. Celem nauki w tej grupie jest opanowanie języka w stopniu zasadniczym dla codziennej komunikacji w najbardziej typowych kontekstach. Stopień ten zakłada również zdolność pisania prostych tekstów oraz rozumienia podstawowych przekazów medialnych. 2 semestry
(4 godz/tyg)
Pre-Intermediate
(niższy średnio - zaawans.)
To następny etap nauki kierowany głównie do osób, które posiadają już podstawową znajomość języka. Tutaj rozszerzą swoją wiedzę o istotne zagadnienia leksykalno-gramatyczno we wszystkich czterech umiejętnościach językowych- słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Na zajęciach wykładowym językiem jest już głównie język docelowy. Wśród materiałów znajdują się autentyczne przekazy medialne - wiadomości, wywiady, felietony, artykuły prasowe. Prowadzone w nawiązaniu dyskusje na zajęciach są najlepszą formą przyswajania nowych zagadnień językowych. 2 semestry
(4 godz/tyg)
Intermediate
(średnio - zaawans.)
Kurs przewidziany głównie jako kontynuacja stopnia średnio-zaawansowanego. Ten etap różni się od pozostałych głównie poziomem trudności zagadnień leskykalno-gramatycznych. Posiadana już wiedza rozszerzana jest o istotne niuanse ale wprowadzane są również zagadnienia nowe. Poziomem trudności różnią się również materiały wykorzystywane na zajęciach. Do puli przekazów medialnych i filmów dołączają urywki literatury. Organizowane są również spotkania z obcokrajowcami (wykładowcami z Wlk. Brytanii i USA), którzy odwiedzają naszą szkołę i prowadzą z grupą konwersacje. 2 semestry
(4 godz/tyg)
Egzamin FCE Jest to jeden z najpopularniejszych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym. Egzamin przeprowadzany jest przez ośrodki uniwersytetu Cambridge na całym świecie. Honorowany w przeróżnych państwach a także uznawany przez pracodawców jest często przysłowiowym 'oknem na świat'. Dla przykładu, w polskich szkołach podstawowych jest spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych do nauczania języka angielskiego. Nasza szkoła prowadzi na tym etapie zajęcia dla osób, które ukończyły już 4 semestry nauki i są na poziomie średnio-zaawansowanym. W kategoriach kontynuacji nauki w naszej szkole etap ten jest alternatywą dla poziomu zaawansowanego. Do tej grupy dołączyć może oczywiście każdy, po uprzednim zaklasyfikowaniu przez lektora. Poszerzana jest oczywiście wiedza leskykalno-gramatyczna we wszystkich umiejętnościach językowych. Na zajęciach wykorzystywane są również zestawy egzaminacyjne z ubiegłych lat, gdyż FCE posiada swoistą formę, której znajomość jest warunkiem powodzenia. 2 semestry
(4 godz/tyg)
Egzamin CAE Jako starszy brat FCE, przewyższa go stopniem trudności ale również kwalifikacjami, jakie daje osobie posiadającej dyplom tego rzędu. Jest to bowiem certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym i jako taki honorowany w dużo szerszych kręgach. Kurs adresowany jest do osób znających język w stopniu FCE. Do grupy dołączyć może oczywiście każdy, o ile przejdzie pomyślnie konieczną klasyfikację. Na zajęciach oprócz prezenacji nowych zagadnień leksykalno-gramatycznych i rozwijania umiejętności językowych grupa zapoznaje się z egzaminami z poprzednich lat. Ma to na celu nabranie biegłości w konfrontacji z formą egzaminu, której znajomość jest szczególnie istotna. 2 semestry
(4 godz/tyg)
Maturalny Kurs adresowany do uczniów przygotowujących się do złożenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Forma oraz zagadnienia egzaminacyjne wytyczają tok pracy oraz tematykę poruszaną na zajęciach. Ponieważ egzamin kładzie nacisk szczególnie na komunikatywność, kurs również ukierunkowany jest w ogromnym stopniu na aktywizowanie uczniów. ~2 semestry
(4 godz/tyg)
Dorośli Kurs adresowany do osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jak i poznać język w stopniu umożliwiającym wyjazdy zagraniczne. Tematyka i charakter zajęć uwzględnia również osoby pragnące podjąć pracę za granicą dlatego główny nacisk położony jest na rozwój komunikatywności poprzez ćwiczenie typowych sytuacji życia codziennego. Gramatyka ma charakter praktyczny służąc jako narzędzie nie cel sam w sobie. Centralne miejsce zajmują techniki mające na celu zautomatyzowanie pewnych 'odruchów' językowych w konretnych kontekstach. 2 semestry
(4 godz/tyg)