23 lata

w Aleksandrowie Łódzkim

Kursy

Dzieci

Obecnie działają grupy dla dzieci w przedziale 5-12 lat. Zajęcia dostosowane są do potrzeb rozwojowych poszczególnych grup wiekowych. Priorytetem jest używanie języka angielskiego w jak najwyższym stopniu – w komunikatach lektora, w komunikacji między dziećmi, w słuchankach, piosenkach, grach i zabawach etc. Istotnym elementem jest ruch i rozrywka, które niezwykle podnoszą efektywność zajęć – dzieci uczą się wtedy gdy dobrze się czują i chcą przychodzić. Dbamy o urozmaicenie środków, form i materiałów jednocześnie angażując holistycznie wszystkie umiejętności językowe – video z zajęć.

2x50min/tydz

Młodzież

Kurs adresowany do młodzieży w przedziale wiekowym 13-18 lat. Każdego roku organizowane są grupy w tym przedziale wiekowym na różnym poziomie zaawansowania. Priorytetem jest komunikatywność. Jak najszybciej staramy się również uczynić z języka angielskiego jedyne narzędzie komunikacji i wyeliminować język ojczysty tak by wszelkie instrukcje czy wyjaśnienia zagadnień językowych odbywały się w języku obcym. Istotnym elementem jest angażowanie ‘całego’ ucznia wraz z jego emocjami, zainteresowaniami i pasjami. Pod tym kątem dobierane są tematy zajęć. Wykorzystywane są materiały autentyczne – artykuły prasowe, wiadomości telewizyjne. Równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe. Nadrzędnym celem jest umiejętność swobodnej komunikacji tak by młody człowiek czuł się pewnie i bezpiecznie w spontanicznej sytuacji społecznej.

2x60min/tydz

Matura

Kurs adresowany do uczniów przygotowujących się do złożenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Forma oraz zagadnienia egzaminacyjne wytyczają tok pracy oraz tematykę poruszaną na zajęciach. Ponieważ egzamin kładzie nacisk szczególnie na komunikatywność, kurs również ukierunkowany jest w ogromnym stopniu na aktywizowanie uczniów.

2x90min/tydz

Pomaturalna-studencka

To szczególny profil adresowany głównie do dawnych maturzystów-studentów, których nie satysfakcjonuje poziom zaawansowania na uczelnianych lektoratach językowych. Jest to kurs rozwijający zagadnienia językowe o niuanse i wyjątki znacznie rozszerzając zakres leksykalny z różnych dziedzin życia, również specjalistycznych. Przeważającą formą pracy są dyskusje plenarne a wśród materiałów obok podręcznika dominują materiały autentyczne – wiadomości radiowo-telewizyjne, artykuły oraz felietony.

2x60min/tydz

Dorośli

Kurs adresowany do osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, potrzebują angielskiego w kontaktach z klientami jak i poznać język w stopniu umożliwiającym wyjazdy zagraniczne. Tematyka i charakter zajęć uwzględnia również osoby pragnące podjąć pracę za granicą dlatego główny nacisk położony jest na rozwój komunikatywności poprzez ćwiczenie typowych sytuacji życia codziennego. Gramatyka ma charakter praktyczny służąc jako narzędzie nie cel sam w sobie. Istotne miejsce zajmują techniki mające na celu zautomatyzowanie reakcji językowych.

Pracujemy również nad tym by przełamać częsty u dorosłych lęk przed kompromitacją, który hamuje naukę języka. Natomiast aktywizowanie na zajęciach ma na celu poradzenie sobie z drugim klasycznym problemem u dorosłych czyli ‘więcej rozumiem niż jestem w stanie powiedzieć’.

Z uwagi na potrzeby słuchaczy zajęcia odbywają się najczęściej w godzinach 18-19. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy również rozwiązania organizacyjne tak by umożliwić naukę osobom pracującym na zmiany.

Na potrzeby rozliczeń i dofinansowań kursu przez pracodawców lub instytucje wystawiamy wszelkie potrzebne zaświadczenia wraz oczywiście z fakturami.

2x60min/tydz

Poziomy zaawansowania

Elementary
(początkujący)

To poziom, który integruje umiejętności językowe typowe dla poziomu beginners oraz elementary. Jak wynika z naszych doświadczeń, osoby deklarujące chęć nauki ‘od zera’ dużo więcej wynoszą z zajęć, gdzie od samego początku staramy się o opanowanie podstawowych struktur językowych, kształcenie odruchów i umiejętność komunikacji. Dynamika pracy na tym etapie jest idealna dla tzw. ‘false beginners’, czyli osób, które kiedyś już podejmowały próby nauki języka ale ich wiedza jest nieusystematyzowana i wymaga rewizji. Celem nauki w tej grupie jest opanowanie języka w stopniu zasadniczym dla codziennej komunikacji w najbardziej typowych kontekstach. Stopień ten zakłada również zdolność tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych – jest to ważne szczególnie dla uczniów dorosłych, którzy pragną wykorzystywać język angielski w kontaktach z kontrahentami.

Pre-Intermediate (niższy średnio - zaawans.)

To następny etap nauki kierowany głównie do osób, które posiadają już podstawową znajomość języka. Tutaj rozszerzą swoją wiedzę o istotne zagadnienia leksykalno-gramatyczno we wszystkich czterech umiejętnościach językowych- słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Na zajęciach wykładowym językiem jest już głównie język docelowy. Wśród materiałów znajdują się autentyczne przekazy medialne – wiadomości, wywiady, felietony, artykuły prasowe. Prowadzone w nawiązaniu dyskusje na zajęciach są najlepszą formą przyswajania nowych zagadnień językowych.

Intermediate (średnio - zaawans.)

Ten etap różni się od pozostałych nie tylko poziomem trudności zagadnień leksykalno-gramatycznych w materiałach wykorzystywanych na zajęciach ale również złożonością słuchanych i czytanych tekstów oraz intensywnością wykorzystywania angielskiego jako jedynego narzędzia komunikacji na zajęciach. Bardziej wyrafinowane są również założone cele – umiejętność identyfikacji kontekstu wypowiedzi czy określanie głównej myśli tekstu obok umiejętności szybkiego odnalezienia szczegółowych informacji. Do puli przekazów medialnych i filmów dołączają urywki literatury. Organizowane są również spotkania z obcokrajowcami (wykładowcami z Wlk. Brytanii i USA), którzy odwiedzają naszą szkołę i prowadzą z grupą konwersacje.

Upperintermediate / advanced (zaawans.)

To etap nauki kierowany głównie do osób, które mają za sobą np. maturę lub egzamin FCE i pragną rozszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności o istotne zagadnienia leksykalno-gramatyczno we wszystkich czterech umiejętnościach językowych- słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Na zajęciach wykładowym językiem jest już wyłącznie język angielski. Wśród materiałów znajdują się autentyczne przekazy medialne – wiadomości, wywiady, felietony, artykuły prasowe. Prowadzone w nawiązaniu dyskusje na zajęciach są najlepszą formą przyswajania nowych zagadnień językowych. Każdego roku powstaje min. 1 grupa na tym poziomie, do której trafiają uczniowie również młodsi – w wieku licealnym wyróżniający się opanowanym już poziomem oraz zamiłowaniem do angielskiego.